ESTATUTS

DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DELS ALUMNES

Contacte

C/ Canonge Valerià Costa, 7

03750 PEDREGUER

Telèfon : 96 642 88 75