Excursions

VISITA ROLSER

31/10/2017

Els alumnes de 5é i 6é podran visitar la fàbrica de Rolser el 31 d'Octubre de 2017.

COLÒNIES

31/05/2018

Aquesta activitat tindrà lloc el 31 de Maig i l'1 d'Abril de 2018 per als alumnes de tercer, quart i cinqué.

PARC D’EDUCACIÓ VIAL I AMBIENTAL

27/02/2018

Els alumnes de 3r i 4t de primària acudiran al parc d'educació vial i ambiental el 27 de Febrer de 2018.

L’ALBUFERA

26/04/2018

Visita a l'Albufera amb els alumnes de cinqué i sisé el dia 27 d'Abril de 2018.

VIATGE FI DE CURS

25/06/2018

Els alumnes de 6é podran gaudir del viatge de fi de curs del 25 al 28 de Juny de 2018.

PISCINA

22/06/2018

Farem una eixida a la piscina amb els alumnes de 5é i 6é el 22 de Juny de 2018.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

21/11/2017

Visita a la biblioteca municipal de Pedreguer per els alumnes de 3er i 4t de Primària el dia 21 de Novembre a les 10 hores.

EXCURSIÓ PROJECTE

20/04//2018

Excursió del projecte de 5é de primària.

EXCURSIÓ PROJECTE

19/04/2018

Excursió del projecte de 4t de primària.

EXCURSIÓ PROJECTE

18/04/2018

Excursió del projecte de 3r de primària.

EIXIDA PEL POBLE (CASA DE CULTURA I COMERÇ)

17/11/2017

Tindrem una eixida pel poble on visitarem la Casa de Cultura i Comerç amb els alumnes de 1er i 2n.

EIXIDA A CONCENTAINA

15/05/2018

Tindrem una eixida a Concentaina per als alumnes de 1er i 2n el 15 de Maig de 2018.

TEATRE RAVAL I TALLER DEL PERSONATGE

12/12/2017

Farem una eixida al Teatre del Raval amb els alumnes de 3r, 4t i 5é el 12 de Desembre de 2017.

JARDINS DE L’ALBARDA

10/11/2017

Excursió als jardins de l'Albarda amb els alumnes de sisé el dia 10 de Novembre de 2017 de 9 a 12 hores.

MUNTANYA DIA DE L’ARBRE

08/03/2018

Eixida per la muntanya el dia de l'arbre amb els alumnes de 3r i 4t de primària el dia 8 de Març de 2018.

ASSOCIACIÓ PÒRXENS

06/03/2018

La visita serà amb els alumnes de 5é el 6 de Març de 2018.

VISITA A L’INSTITUT

04/06/2018

Anirem amb els alumnes de 6é a visitar l'Institut de Pedreguer el 4 de Juny de 2018.

Contacte

C/ Canonge Valerià Costa, 7

03750 PEDREGUER

Telèfon : 96 642 88 75